مقالات و پایان نامه ها

b (2623)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده مديريت و حسابداري – گروه مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A. ) عنوان بررسي کارايي سازمان تامين اجتماعي استان گيلان با کاربرد تحليلي پوششي داده ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2624)

دانشگاه علوم تحقيقات کرمانشاه دانشکده حقوق پايان نامه جهت دريافت درجه ي کارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي عنوان: استقلال آموزشي مالي واداري دانشگاهها دانشجو: سميه پاراد استادراهنما: دکترعلي اکبرگرجي ازندرياني استادمشاور: دکترمحمدجوادجعفري تاريخ: شهريور1393 دانشگاه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2615)

دانشگاه آزاد اسلامي-واحد تهران مرکز دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، گروه علوم اجتماعي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد( M.A) گرايش: مردم شناسي عنوان: بررسي”همياري هاي اقتصادي(خانوادگي) در تهران “مطالعه موردي مجيديه شمالي منطقه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2616)

دانشگاه آزاد اسلامي-واحد تهران مرکز دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، گروه علوم اجتماعي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد( M.A) گرايش: مردم شناسي عنوان: بررسي”همياري هاي اقتصادي(خانوادگي) در تهران “مطالعه موردي مجيديه شمالي منطقه ادامه مطلب…

By 92, ago