مقالات و پایان نامه ها

b (2620)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه دانشکده تحصيلات تکميلي پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته تکنولوژي آموزشي( M.A ) عنوان بررسي تأثير آموزش مبتني بر راهبرد هاي شناختي بر يادگيري و يادداري در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2619)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه دانشکده علوم گروه زيست شناسي سال تحصيلي 93-1392 پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد زيست شناسي(ميکروبيولوژي) عنوان: بررسي اثرات جايگزيني پودر و روغن ماهي با منابع گياهي بر فلور ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2618)

موضوع بررسي موانع سازماني استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت در شركت مخابرات استان خراسان چكيده: به هر ميزاني كه گسترده عمليات وسيعتر و پراكنده‏تر مي‏گردد اداره نمودن اطلاعات بدون داشتن يك سيستم منطقي غير قابل اجرا ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2617)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد دانشکده علوم پايه گروه زيست شناسي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش ميکرو بيولوژي عنوان ارزيابي اثرات متقابل دارويي و فعاليت ضد باكتريايي عصاره متانولي خارخسک روي ايزوله‎هاي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2616)

دانشگاه آزاد اسلامي-واحد تهران مرکز دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، گروه علوم اجتماعي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد( M.A) گرايش: مردم شناسي عنوان: بررسي”همياري هاي اقتصادي(خانوادگي) در تهران “مطالعه موردي مجيديه شمالي منطقه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2615)

دانشگاه آزاد اسلامي-واحد تهران مرکز دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، گروه علوم اجتماعي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد( M.A) گرايش: مردم شناسي عنوان: بررسي”همياري هاي اقتصادي(خانوادگي) در تهران “مطالعه موردي مجيديه شمالي منطقه ادامه مطلب…

By 92, ago